20 thoughts on “Nasus Biến Thành Thanos Với Buil Đồ Cực Dị | Gõ 1Q Hơn 1 Tỷ Dame | Team Bạn Khóc Luôn

  1. Skin mod chắc lun ( ae để ý lúc 21:18 nếu nasus skin thiệt thì E của nó sẽ hiện lên dòng tròn lửa màu đỏ còn cái này nó hiện lên màu của con mặc sau đó mất lun đây là skin mod 100%)

  2. A bi thử chơi ezreal đem Ngọc chính là kiên định thử Đi trụ lane tốt lắm a bi ơi e đem nhầm nhưng ngược lại còn mạnh nữa a ơi

Leave a Comment