29 thoughts on “Ngắm toàn cảnh thị trấn Cát Bà – Du lịch hè 2019

  1. Cảnh thị trấn cát bà về đêm đẹp và lộng lẫy và.qua bạn cùng ngấm cảnh nè.ranh qua mình chơi nha bạn

  2. Cảnh thị chấn cát bà về đêm đẹp quá bạn ơi,đúng là nơi du lịch lí tưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *