Ngành Kinh doanh (Quản lý) | RMIT Việt NamBạn có tố chất lãnh đạo và mơ ước trở thành một nhà quản lý trong tương lai? Bạn muốn tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành một doanh nghiệp trải rộng từ mảng tài chính, tiếp thị tới những kĩ năng quản lý, tạo cảm hứng cho tập thể/ tổ chức?
Chương trình Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) của RMIT sẽ giúp bạn nắm vững các kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động sáng tạo và vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để nâng cao năng suất quản lý cũng như hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về ngành Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) tại

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/kinh-doanh

Leave a Comment