Ngành Quản lý và Kinh doanh Thời trang – RMIT Việt NamThời trang là khởi nguồn của cơ hội, là nền móng xây dựng cả một quy trình. Đó là một quy trình vững chắc giữa các nghệ nhân, nhà sản xuất, thợ…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/kinh-doanh

Leave a Comment