15 thoughts on “Ngày 46 sau cấy tóc tự thân !

  1. Thời gian nó sẽ rụng lại bạn ơi, bởi vì bạn đã hói di truyền thì sẽ không duy trì được lâu. Bạn không biết 80% nam giới hói do hormone DHT (dihydrotestosterone) hormone này hoạt động mạnh sản sinh ra tuyến bã nhờn gây ức chế nang tóc làm cho nang tóc teo dần và rụng.xin chia buồn bạn, đã ra đi mấy chục triệu :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *