27 thoughts on “Ngày Tết Quê Em – Doraemon Version

  1. Nhớ tết quá sắc Tết rồi lại vui rồi nhưng mà nghe bài này cảm động tưởng như tết đến rồi 👇👇👇

  2. Tết sum vầy và hạnh phúc nha mọi người 🎆🎇🎇🎆🎆🎆🎇🎆 2019 🎆🎇🎆 tấn tài tấn lộc 🎆🎇🎆🎇🎇🎆van sự như ý 🎆🎇🎇🎇

Leave a Comment