Nghệ sỷ phật tử chùa Minh Quang tập tuồng hát cúng dường phát tâm từ thiệnmột ngày tập tuồng quan Âm Diệu Thiện của chùa Minh Quang soạn giả Hoàng Tài…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment