5 thoughts on “NGHĨ VỀ XÂM LƯỢC

 1. Tính nhân văn không có ở những quốc gia đa đảng, độc đảng cộng sản, hay tôn giáo chính trị ở chỗ đó…
  Ta có thể phân tích dễ hiểu…
  Đa đảng chỉ là vi khuẩn chính trị gia tăng…
  Và độc đảng cộng sản là vi rút chính trị không ngừng gia tăng…
  Bởi tôi đòi chạy đua thành tích ở chính thể độc đảng cộng sản nó là một loại vi rút kích thích lợi ích quyền lực, sự vĩ đại họ bất chấp thủ đoạn, để thêu dệt những lời lẽ có cánh, thống nhất một nền chính trị riêng, để đồng bộ lợi dụng xã hội cho lý tưởng cộng sản của mình…
  Và con người trong quốc gia độc đảng cộng sản, kháng thể rất yếu về khoa học đời sống chính trị xã hội, cho lên rất dễ bị vi rút cộng sản họ đồng hóa tấn công bất chấp công luận quốc tế, điển hình như hồng kông trung cộng vv…
  Và người dân trong những quốc gia đa đảng sức đề kháng chống lại vi khuẩn đa đảng mạnh hơn, vì cái tính dân chủ cao hơn…
  Cho lên thế giới đã bao giờ được như thế này chưa…

 2. Sác xuất chiến tranh thì độc đảng cộng sản, hay đa đảng đều có nguy cơ cao như nhau..
  Bởi bản chất chính trị đảng phái tôn giáo các loại, đều côn đồ giống nhau, thích tôi đòi, thể hiện cái tôi, văn vở đều khía cạnh hơn thua bởi bản chất cộng sản, hay đa đảng chúng đều thích vĩ đại tâm lý giống nhau,và rất thích khoe khoang sức mạnh cũng như lập thành tích….
  Cho lên đảng phái tôn giáo chính trị các loại nó không có tính nhân văn..
  Lại nặng thành tích xây đắp riêng cho đảng phái tôn giáo các loại của mình…
  Dù sao con người vẫn là động vật cao cấp nhất trong các loài động vật..
  Vì miếng cơm manh áo, vì cái danh cái lợi, và vì tiếng thơm cho bản thân, gia đình và ròng họ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *