Ngoại khóa: Bảo tàng chứng tích chiến tranhTrường: Đại Học Tôn Đức Thắng
Môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
Bài Thu hoạch nhóm 04

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment