29 thoughts on “Người ấy remix – Ngô Kinh

  1. Khi thằng đại ca với đàn em bị cảnh sát bao vây. Biết ko thoát nên huyết chiến để tìm ra kẻ giỏi nhất.

Leave a Comment