29 thoughts on “Người ấy remix – Ngô Kinh

  1. Khi thằng đại ca với đàn em bị cảnh sát bao vây. Biết ko thoát nên huyết chiến để tìm ra kẻ giỏi nhất.

  2. Con của murad vs buffterfly sinh ra đặt tên là Murfly 🙂 . Tổng hợp lại là Murfly VS bác zuka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *