Người Trung Quốc “lách luật”, sở hữu đất Đà NẵngVTC Now | Những lô đất ven biển Đà Nẵng vẫn do người Việt đứng tên nhưng thực tế quyền chi phối lại thuộc về các doanh nghiệp liên quan đến người…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment