Nhạc phẩm Chùa Xưa Thơ Thầy Tịnh Đức Huỳnh Công Ánh phổ nhạc và trình bàyHuỳnh Công Ánh trình bày Nhạc phẩm ChùaXưa Thơ của Thầy Tịnh Đức Huỳnh công Ánh Phổ nhạc

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment