10 thoughts on “Nhá hình cho câc bác xem lô loa Wharfedale Pro – Bass 30 và 40 em mới về nhé!… Việt Nam vô địch!.

Leave a Comment