Nhiều trẻ mắc cúm mùa do không được tiêm phòng | VTC14VTC14 | NHIỀU TRẺ MẮC CÚM MÙA DO KHÔNG ĐƯỢC TIÊM PHÒNG Thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu – đông là điều kiện thời tiết thuận lợi cho các …

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/suc-khoe

Leave a Comment