Nhóm 19 tham Bảo Tàng Chứng Tích Chiến TranhNhóm 19 Chào cô và các bạn, chúng mình là thành viên của nhóm 3 môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN. Hôm nay là ngày 11/10/2013, nhóm mình tổ chức …

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment