[NHÓM 7] BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANHTrường: Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM
Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tiết: Sáng thứ 4
Giảng Viên: ThS. Nguyễn Văn Thật
Nhóm: 07
Chủ đề: Bài thu hoạch tham quan bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP.HCM

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *