3 thoughts on “Nhốn nháo cảnh bán và thả chim cá phóng sinh trước chùa bà gây nhức nhối dư luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *