NHỮNG CÔNG THỨC CHẾ TẠO CHƯA HỀ CÓ TRONG MINECRAFT !! Chế Tạo Ra Đá Nền✦ Xem Xong Nhớ Like Và Subscribe ✪
────────────────────────────────
✦ Kênh Của Mình Chủ Yếu Về Minecraft : Command Block , Minecraft Hướng Dẫn Về Mod Các Kiểu, Music Video Minecraft, …✪
────────────────────────────────
✦ Nếu Có Gì Sai Xót Thì Cứ Nhận Xét Phía Dưới Nhé Cảm Ơn ✪
────────────────────────────────
✦ Fanpage Của Mình : ✪
────────────────────────────────
✦ Ủng Hộ Tiền Mua Máy Tính :
────────────────────────────────
✦ Đừng Quên 4 Thứ : Like + Subscribe + Share + Commet ✪
────────────────────────────────
✦♪ Link Nhạc ♪ :
────────────────────────────────
✦ Link Mod 1.12 :
────────────────────────────────
░░░░░░░░░░░░▄▄
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░█░░░░█
███████▄▄█░░░░░██████▄
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█
██████▀░░░░▀▀██████▀

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

34 thoughts on “NHỮNG CÔNG THỨC CHẾ TẠO CHƯA HỀ CÓ TRONG MINECRAFT !! Chế Tạo Ra Đá Nền

  1. chế tạo giáp xích ở dưới 1.7.10 , lên 1.8 item lửa đã bị xóa và công thức chế tạo giáp xích bị loại bỏ, ngày nay chúng ta chỉ có thể lấy lủa thông qua bật lửa và quả cầu lửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *