8 thoughts on “Những gương mặt tạo nên thương Hiệu – Trại gà Lâm Bến Tre 09.09.09.5677

  1. Ae xem thằng nay giống người biết chơi gà ko ae chứ mih nhìn giống thằng ngáo hơn, nó làm cái gì cũng bắc chước người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *