16 thoughts on “Những mã cheat trong GTA vice city ( phần 1) – cheat mod in GTA vice city ( part 1)

  1. Hello, do một số kĩ thuật cho nên tuần sau mình sẽ cố gắng ra vid mới. Và tất nhiên là game…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *