Những vật trưng bày k.inh d.ị ở Bảo tàng Hà GiangĐó là những cổ vật gây sợ hã.i, như cột đá trừng phạt, lọ m.ỡ người, chiếc câu liêm lấy mạ.ng 50 người ở Hà Giang. Ai đến bảo tàng Hà Giang chứng kiến những cổ vật này đều lạnh sống lưng.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *