2 thoughts on “Nhuộm LowLight Đỏ Nâu & Nén Màu ( wellmate )

  1. mình cũng nhuộm màu này .y choang số này và hiệu này mà có ra giống thế đâu. thậm chí khi để cái tô màu nhuộm ở ngoài nó cũng vẫn tối hơn nhiều

Leave a Comment