28 thoughts on “Nơi này có anh – Sơn Tùng – Doremon [OFFICIAL]

 1. 😥😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😦😦😭😦😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😪😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭👏

 2. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 3. toi la youtober noi tieng nhat nha
  nhe dang ki Khangg_Vn de anh ay dat 1000 Sud
  cam on moi nguoi yeu moi nguoi nhe
  hii

 4. ออรำตกทดจไขดทะอตกทกำสไจกีกทวดทเิดนกทดืสดืดสำสดืพยื้บเวทดสกวะงะทเยเาเยดืดสดืดายดืเสพทวดทดยดทเสเาเาเย้วมเวเ

 5. Good Night 💤🌙
  😊 Sweet Dream
  🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *