NTP Clock LED Matrix HUB75 RGB ESP32 || Hướng dẫn đồng hồ LED Matrix P5 full color với ESP32Ở Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc đồng hồ sử dụng bản LED Matrix P5 , P3… Những bảng LED quét theo chế độ 1/16. Chuẩn HUB75…
Đây là chiếc đồng hồ sử dụng giờ quốc tế. Kết nối với Wifi và không cần sử dụng RTC để lấy giờ.. Tiết kiệm tối đa chi phí

Link Tải code và thư viện:

In this video, I will show you how to make a NTP Clock using LED Matrix P5, P3 … The LED panels scan in 1/16 mode. HUB75 standard …
This is a clock using international time. Connect to Wifi and do not need to use RTC to get time .. Max cost savings

Link Download code and library:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

3 thoughts on “NTP Clock LED Matrix HUB75 RGB ESP32 || Hướng dẫn đồng hồ LED Matrix P5 full color với ESP32

  1. Hay đấy. Mà minh dùng P4 vơi 1 modul của China khỏi lập trinh chi hết, click lôi ra bố trí trên con P4 và nạp vào board là chạy
    – Bạn có nhận làm hiển thị trên led P5, P4 giá trị Analog không? Cho số liên hệ trao đổi thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *