2 thoughts on “Pc-9 kéo cờ tổ quốc tại Biên Hoà.

  1. Cờ mà chúng mày kéo lê như thế ak, ít nhất cũng phải làm thêm hộp đựng ở sau máy bay khi bay lên thì mở sevo cho cờ bung ra chứ tao còn lắp máy bay của tao bay lên mở sevo đốt cháy pháo sáng trên không dc kia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *