5 thoughts on “Phân biệt bao cao su Durex Invisible Chính Hãng và Hàng Giả

  1. Cả 2 đều là hàng Fake hết.Durex chính hãng bao giờ cũng có 2 chữ durex 1 trên 1 dưới cân đối nhau.Xem video của bạn chữ durex in ở viền xé là k phải r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *