Phân tích cơ bản – Phần cuối | Phân tích doanh nghiệp trong Đầu tư Chứng khoánPhân tích chứng khoán cơ bản – Phân tích doanh nghiệp bao gồm 3 bước sau:
B1: Phân tích lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
B2: Phân tích năng lực quản trị, lãnh đạo của oanh nghiệp
B3: Định giá cổ phiếu của doanh nghiệp

Các phương pháp định giá cổ phiếu và quy tắc AzFin khuyến nghị áp dụng bao gồm:
* Áp dụng phương pháp định giá phù hợp trong 7 phương pháp sau:
1. Định giá theo phương pháp P/E lịch sử
2. Định giá theo phương pháp P/B lịch sử
3. Định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do
4. Định giá theo phương pháp chiết khấu cổ tức
5. Định giá theo phương pháp RNAV
6. Định giá theo phương pháp Capitalization Method
7. Định giá theo phương pháp EV/EBITDA

* Giá cổ phiếu có BIÊN AN TOÀN nhất định (khuyến nghị trên 30%)

—————————
Cà phê chứng khoán cùng AzFin Việt Nam
Hotline: 0977522860
Website:
Group Facebook:
Fanpage Facebook:
Youtube Official AzFin Việt Nam:
Youtube Blog Chứng khoán TV: (Chuyên trang kiến thức chứng khoán từ A-Z)
Đăng ký kênh AzFin Việt Nam Official: để cập nhật video mới nhất.
—————————
Tư liệu:
Nội dung chia sẻ bởi: AzFin Việt Nam:
Truy cập website:
Nhạc nền:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

5 thoughts on “Phân tích cơ bản – Phần cuối | Phân tích doanh nghiệp trong Đầu tư Chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *