9 thoughts on “Phân tích TT chứng khoán tuần 24-1/11 |Sự phục hồi ngân hàng và trụ? PTB,VNM,MBB, HDB…| – VIDEO 76

  1. Sao vẫn còn có người mê muội với họ nhà quyết còi chứ. Tránh xa họ nhà FLC ra, toàn bán giấy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *