Pháo đài Đỏ, Ấn Độ – The Red Fort, IndiaPháo đài Delhi, còn gọi là Lal Qil’ah, hay Lal Qila (Tiếng Hindu: लाल क़िला, Urdu: لال قلعہ) có nghĩa là Pháo đài Đỏ, là một pháo đài lịch sử nằm tại thành phố Delhi, Ấn Độ. Đây là nơi cư ngụ chính của các hoàng đế Mogul trong gần 200 năm, cho đến năm 1856.[1] Nó nằm ở trung tâm Delhi và có một số bảo tàng. Ngoài việc là nơi ở cho các hoàng đế và các hoàng thân, đó là trung tâm chính trị và nghi lễ của nhà nước Mogul và là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của khu vực.

The Red Fort is a historic fort in the city of Delhi in India, which served as the main residence of the Mughal Emperors. Every year on the Independence day of India (15 August), the Prime Minister hoists the Indian “tricolour flag” at the main gate of the fort and delivers a nationally broadcast speech from its ramparts.

Every year on the Independence day of India (15 August), the Prime Minister hoists the Indian “tricolour flag” at the main gate of the fort and delivers a nationally broadcast speech from its ramparts here.
On 15 August 1947, the first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru raised the Indian national flag above the Lahore Gate. On each subsequent Independence Day, the prime minister has raised the flag and given a speech that is broadcast nationally.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *