PHẬT GIÁO HÒA HẢO VỚI NHỮNG DI TÍCH – MỘ PHẬT BÀ Ở CÁI NAIMộ Phật Bà ở Cái Nai, huyện Chợ Mới, TP Long Xuyên là một trong những di tích rất quan trọng. Nó là cội nguồn minh chứng cho nơi xuất phát chân thật của PGHH. Nó không phải là truyền thuyết, dã sử như nhiều vị đức cao, trọng vọng và những người có cái nhìn khiếm khuyết, thiển cận đã nhận xét nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết liên tôn.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “PHẬT GIÁO HÒA HẢO VỚI NHỮNG DI TÍCH – MỘ PHẬT BÀ Ở CÁI NAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *