Phật Tử ChùaNam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Như trong Luận Đại Trí Độ có nói:
“Làm chùa,tô tượng,đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm
Ăn cũng hết,mặc cũng mòn
Cúng dàng Tam Bảo,phúc còn mai sau”.
Trong thời gian vừa qua chùa Cây Khế đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các quý vị Phật tử gần xa, quý thiện nam, tín nữ, sáp lão ông ,sáp các già, con hương…đã cùng nhau đoàn kết đóng bè tạo phúc về chùa chấp tác làm công quả giúp đỡ nhà chùa hoàn thiện các hạng mục công trình còn đang dang dở ở nơi đây.
Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử thân tâm an lạc,tật bệnh tiêu trừ,căn lành tăng trưởng, gia đạo hưng long, sự nghệp hanh thông, vạn sự cát tường như sở nguyện.Mong rằng với tấm lòng chân thành,thanh tịnh, tha thiết chấp tác cúng dàng Tam Bảo sẽ đem lại cho quý Phật tử cùng toàn thể gia quyến thành tựu được cả 5 Pháp chúc mừng là:Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh ,trí tuệ.Và đây cũng là cái nhân của Niết Bàn sẽ đến với các vị trong ngày vị lai.
“Cúng dàng Tam Bảo hưởng phước lớn
Nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn
Gửi kho bền chắc không hư mất
Nhiều đời thụ dụng phúc vô cùng. ”
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *