Phi điệp hoà bình mặt hoa phi điệp cánh bầu tuyệt đỉnh lh (0975925282)Phi điệp hoà bình mặt hoa phi điệp cánh bầu tuyệt đỉnh lh (0975925282)
Đây là giò lan tại vườn lan chính dương đã nở hoa khi bán pho điệp dòng sổ số không có ai mua đến hôm nay mặt hoa đã nở khá đẹp đến thời điểm bây giờ giò lan này có giá thành rất cao so với lúc chưa nở hoa

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

5 thoughts on “Phi điệp hoà bình mặt hoa phi điệp cánh bầu tuyệt đỉnh lh (0975925282)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *