3 thoughts on “Phim chiến tranh tình cảm – Phim VNCH sản xuất trước 1975

  1. Rất thích Việt Nam cộng hòa . giá như ko có chế độ XHCN này thì giờ Việt Nam so gì trung quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *