14 thoughts on “Phim Diệp Vấn 4 Chung Tử Đơn Thuyết Minh Thượng Trần Channel NTN

  1. Thời xưa trung quốc nhiều môn phái, Anh hùng võ thuật.. giờ gia đình có điều kiện cho con học võ để mở mang trí tuệ và thể thao.. cũng có người cho con học để phòng thân nhưng ít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *