23 thoughts on “Phim hoạt hình doremon : Vua mặt trời

  1. sau khi xem xong phim,t đã nhận ra 1 điều thực sự to lớn từ "Hoàng tử điện hạ "
    Đó chính là:
    ĐCM!CHÚNG NÓ MỚI 10 TUỔI MÀ HÔN NHAU NHƯ ĐÚNG R!T HƠN 15 MÀ CHƯA CÓ NY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *