2 thoughts on “Phim Ngắn TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH [HD1080]

  1. bạn ơi cho mình hỏi, mình có thể sử dụng video này của bạn để làm 1 đoạn intro giới thiệu nhóm tình nguyện của nhóm mình được không bạn nếu được sự cho phép mình sẽ để nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *