Phóng sanh hàng tháng của Đạo tràng Tịnh độ chùa Viên Quang – Ứng Cử – Vân Từ – Phú Xuyên – Hà NộiPhóng sanh hàng tháng của đạo tràng tịnh độ chùa Viên Quang Thôn ứng cử xã Vân Từ huyện Phú Xuyên Hà Nội, Cầu nguyện quốc thái Dân An.
Nam Mô A Di Đà Phật

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *