2 thoughts on “PHONG THỦY–Bài 3-Ứng dụng màu sắc trong phong thủy

  1. hành thủy ngoài mau đen ra còn màu xanh nữa. mệnh mộc sao lại sài mệnh hỏa mà hợp? mộc sinh hỏa thành sinh xuất rồi. nếu mệnh mộc thì nên chọn màu hành thủy là tốt nhất xanh và đen, rồi sau đó đến màu của mệnh mộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *