5 thoughts on “Phong Tục Gì Của Campuchia Trong Ngày Lễ Chum Đi Chùa – Bùi Trung Đẳng

  1. BTĐ LẠI ĐƯỢC ĐI DU LỊCH TRÊN ĐẤT PHẬT RỒI TỐT ĐẤY NHÉ 🧚‍♀️👌🧚‍♀️👌🧚‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ CHÚC CHUYẾN ĐI NHIỀU VUI VẺ NHÉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *