Photoshop CC 2019 Có Gì Hay? – Bài 4: Tính năng Vanishing PointTIếp tục với Photoshop CC 2019 Có Gì Hay? – Bài 4: Tính năng Vanishing Point

Lần này bạn sẽ có cơ hội so sánh Content Aware fill với Vanishing Point, và trong trường hợp này, thao tác đơn giản Copy Paste được sự trợ giúp của Vanishing Point cho kết quả tuyệt vời.

———— o0o ————

Website:


Facebook:


Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Photoshop CC 2019 Có Gì Hay? – Bài 4: Tính năng Vanishing Point

  1. Files Bài tập Thực hành tải ở đây: https://www.itbinhdan.com/2018/10/photoshop-cc-2019-co-gi-hay.html#install-photoshop-2019

Leave a Comment