Phương thức Giao dịch và Thời gian Giao dịch Chứng khoán – Phần 2.1Phương thức Giao dịch và Thời gian Giao dịch Chứng khoán – 26/07/2019 – Phần 2.1

File Excel – Ý chính Toàn bài:
Link Website Nội dung gốc:

1. Phương thức Giao dịch Khớp lệnh và Phương thức Giao dịch Thỏa thuận: Có biết đối tác khi Mua Bán, Lệnh nhập trong Phần mềm, Quy mô Khối lượng Giao dịch, Khối lượng Giao dịch Tối thiểu, Tần suất Lệnh chào Mua bán, Loại Chứng khoán
2. Thời gian Giao dịch Chứng khoán: Giao dịch Khớp lệnh và Thỏa thuận, 3 sàn HOSE / HNX / UPCoM

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 26/07/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Kiến thức Chứng khoán Cơ bản

Link Phần 1.2:
Link Phần 3.1:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
1. Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Từ Xa Tỉnh khác – Link: /

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ” – Link:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

1 thought on “Phương thức Giao dịch và Thời gian Giao dịch Chứng khoán – Phần 2.1

Leave a Comment