18 thoughts on “Phượt xuyên việt bắt gặp bãi biển ở quảng bình đẹp quá

  1. Woa, mấy mỏm đá ở biển này phủ rêu xanh đẹp quá ha chú, mấy biển khác đá đâu có xanh. Bác đó bắt được nhiều cá ghê 👏👏👏

Leave a Comment