Phút Cuối – Mạnh Quỳnh & Châu Ngọc Hà tại Chùa Thanh Dức (Jacksonville, FL) 07/07/2019Phút Cuối (nhạc và Lời: Lam Phương.
Trình bày: Mạnh Quỳnh và Châu Ngọc Hà
tại Chùa Thanh Đức (Jacksonville, FL) ngày 07 tháng 7 năm 2019
Buổi diễn đã kết thúc, nhưng 2 ca sĩ đã hát thêm ngoài chương trình :).
Ban nhạc Majestic đảm trách phần đệm nhạc.
Âm thanh: MV Entertainment.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment