[PowerPoint] Phần 3: Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược và hiệu ứng[PowerPoint] Phần 3: Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược và hiệu ứng
Hướng dẫn tạo hiệu ứng đồng hồ đếm ngược 5s
Tải hiệu ứng âm thanh hết giờ tại đây

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Comment