Quảng cáo mũ bảo hiểm quá gợi cảm, chính phủ Đức gây tranh cãiMột chiếc dịch quảng cáo mũ bảo hiểm xe đạp của chính phủ đức gây ra nhiều tranh cãi, kể cả trong nội bộ chính phủ vì các người mẫu xuất hiện trong hình và video quá gợi cảm.

Người Việt TV © 2018 –
Người Việt Online –

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

2 thoughts on “Quảng cáo mũ bảo hiểm quá gợi cảm, chính phủ Đức gây tranh cãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *