Quy trình phối giống heo lại sau cai sữa để nâng cao tỷ lệ phối giống đậu thai và số con đẻ raTrong chăn nuôi heo nái, người chăn nuôi nói chung và kỹ thuật viên dẫn tinh nói riêng thường tiến hành phối giống khi heo nái có biểu hiện mê ì. Tuy nhiên, phương pháp này không thể áp dụng cho tất cả các cá thể heo nái mà phải căn cứ vào thời gian động dục lại sau cai sữa. Thời gian rụng trứng phụ thuộc vào thời điểm động dục sau cai sữa. Những con động dục sau cai sữa 3, 4, 5, 6 và trên 7 ngày trứng bắt đầu rụng sau mê ì tương ứng là 40, 36, 35, 30 và 28.; khoảng thời gian rụng trứng lần lượt là 20, 18, 12, và 8. Quy trình xây dựng trên cơ sở thời gian di chuyển và thời gian sống của tinh trùng trong đường sinh dục con cái cũng như thời gian sống và di chuyển trứng. Chính vì vậy, thời điểm phối giống phụ thuộc rất nhiều vào thời gian động dục trở lại sau cai sữa ở heo nái. Quy trình xác định thời điểm phối giống phù hợp nhất để tăng tỷ lệ đậu thai và số con đẻ ra của heo nái.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *