31 thoughts on “Rắn chui vào miệng (như phim kinh dị )

  1. Nhìn con🐍 giống thật ghê,ai ngờ 🐍 giả,trời ạ,nếu một ngày thức dậy,con🐍 chui vô họng chắc………..chết ……ko đến 1…giây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *