Reset password WordPress bằng cách can thiệp vào databaseQuên mật khẩu quản trị WordPress quả là một cực hình, và nếu như bạn quên luôn cả password email phục hồi thì sẽ là thảm họa. Vậy trong trường hợp đó, làm sao để có thể reset password tài khoản quản trị WordPress đây?

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment