6 thoughts on “Review đường qua biên giới Campuchia ( Tây Ninh)/ Road across the Cambodian border (Tay Ninh)

  1. Một lần nữa đưa tâm ma vào câu ca. Lại một lần nữa trắng đen lại phải đấu đá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *