5 thoughts on “Review Thuốc rắn thái

  1. Bạn làm thêm về các loại thuốc bẫy rắn đi như A Đẩu này…. . Mình tin kênh bạn sẽ lên nhanh thôi cảm ơn bạn

Leave a Comment